Ilustracja usługi Terapia ręki

Terapia ręki

Rozwijaj sprawność ruchową dłoni dziecka, umiejętność chwytu oraz koordynację pomiędzy dłońmi.

  zajęcia 60 minut (w tym rozmowa z rodzicami)

Potencjał w dłoni dziecka

Terapia ręki ma na celu usprawnianie tzw; małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak i dostarczenie wrażeń dotykowych i poznawania nim różnych kształtów i struktur materiałów i ich rozróżniania. Są to ćwiczenia i zabawy, których celem jest rozwinięcie sprawności ruchowej dłoni dziecka, umiejętności chwytu oraz koordynacji pomiędzy dłońmi. Terapia ręki poprawia również koordynację wzrokowo – ruchową, umiejętność planowania   ruchu, jak również koncentrację uwagi.

Rozwój małej motoryki zawiera się w całościowym rozwoju psychomotorycznym dziecka i przebiega równolegle do rozwoju całościowego dziecka. Ćwiczenia stosowane w terapii ręki obejmują zarówno ćwiczenia poprawiające stabilizację ciała i czucie głębokie, wzmacniające obręcz barkową, jak również ćwiczenia przedramion, nadgarstków i precyzyjnych ruchów dłoni, a także ćwiczenia rozwijające umiejętności grafomotoryczne. Stanowią one najwyższy stopień możliwości ruchowych naszych rąk.

Zdjęcie ilustracyjne usługi

Dla kogo jest terapia ręki?

Rodzicu, jeżeli u swojego dziecka obserwujesz:

 • zaburzenia praksji (czyli trudności w zaplanowaniu i wykonaniu ruchu),
 • małą możliwość wyćwiczenia w zakresie ruchów drobnych (czyli brak precyzji ruchów) związaną z nadmiernym lub za małym napięciem mięśniowym,
 • brak koordynacji ruchów: palców, dłoni oraz przedramienia,
 • zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej przy czynnościach, które wykonuje się pod kontrolą wzroku (np. niski poziom graficzny jak również trudności w zadaniach plastycznych innego rodzaju),
 • niedostosowaną szybkość ruchów dłoni do danego zadania,
 • niechęć w podejmowaniu czynności manualnych (np. nie lubi lepić z plasteliny, rysować czy malować farbami),
 • zaniżony poziom samoobsługi w odniesieniu do wieku dziecka

…to zajęcia z terapii ręki są właśnie dla Twojego dziecka.

Cele w terapii ręki

Podstawowymi celami w terapii ręki są:

 • rozwijanie samodzielności w zakresie podstawowych codziennych czynności
 • rozwijanie ogólnej koordynacji ruchowej
 • poprawa sprawności ruchowej kończyny górnej 
 • doskonalenie sprawności manipulacyjnej ręki
 • poprawa umiejętności chwytu
 • poprawa koordynacji wzrokowo - ruchowej
 • doskonalenie techniki pisania

W sprawie tej usługi skontaktuj się z

Patrycja Ruthendorf-Przewoska

Psycholog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta EEG biofeedback, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Dzięki Naszej pasji i Twojemu zaangażowaniu, razem możemy zdziałać wiele!

Skontaktuj się