Ilona Urbańska

Ilona Urbańska

Człowiek uczy się przez całe życie

Kim jestem?

Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy na kierunku pedagogika specjalność logopedia. Po studiach swoją wiedzę poszerzałam na licznych kursach i szkoleniach. Od zawsze fascynowało mnie działanie mózgu i układu nerwowego. Podjęcie dalszego kształcenia w tym zakresie było jedynie kwestią czasu. W 2014 roku ukończyłam studia podyplomowe w zakresie neurologopedii na Uniwersytecie Gdańskim. Dało mi to możliwość pracy z dorosłymi po incydentach neurologicznych. Jednak to codzienna praca z dziećmi oraz poczynione obserwacje skłoniły mnie do podjęcia kolejnych studiów, tym razem na kierunku integracji sensorycznej na Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy, które ukończyłam w 2019 roku. Od 2003 roku pracuję w poradni psychologiczno – pedagogicznej jako logopeda i terapeuta SI . W międzyczasie pracowałam również 6 lat w ochronie zdrowia oraz 5 lat w przedszkolu. Dziś w swojej pracy zajmuję się: terapią zaburzeń przetwarzania sensorycznego,   terapią opóźnień i zaburzeń rozwoju mowy dzieci , niedokształceniem mowy o typie afazji oraz terapią neurologopedyczną osób dorosłych z afazją po uszkodzeniach mózgu w wyniku udarów, wylewów czy urazów komunikacyjnych. W pracy logopedycznej wykorzystuję różne techniki i metody, m.in. elementy metody krakowskiej, od obrazka do słowa, a także elementy integracji sensorycznej. Prywatnie jestem mamą dorastającego młodzieńca o imieniu Piotr, który skutecznie absorbuje moją uwagę.

Ilona Urbańska

logopeda - specjalność neurologopedia, terapeuta integracji sensorycznej

Ikona cytatu

Nigdy nie trać cierpliwości – to jest ostatni klucz, który otwiera drzwi

Antoine de Saint – Exupery

Moja filozofia

Pomimo, że ktoś mógłby powiedzieć: „No dobra, już dosyć się uczyłaś, po co Ci następny kurs”, to nadal szukam, doszkalam się i poszerzam swoją wiedzę i umiejętności. Im więcej wiedzy i umiejętności  zdobywam tym bardziej dociera do mnie, że nadal wiem i umiem za mało. Prawda jest taka, że człowiek uczy się przez całe życie. Nie tylko na kursach i studiach. Każde spotkanie z małym czy dużym pacjentem uczy pokory i zaangażowania w pracę. Pokazuje również, że trudności w komunikacji językowej należy traktować całościowo. Dlatego bardzo ważna jest współpraca z innymi specjalistami: psychologiem, fizjoterapeutą, czy lekarzem specjalistą. Bardzo cenię sobie ścisłą współpracę z rodzicami/opiekunami dzieci oraz rodziną dorosłych pacjentów. Często potrzebują oni rzetelnych wskazówek, wytycznych do pracy w domu. Czasami jednak pragną jedynie dobrego słowa, potwierdzenia, że wszystko będzie dobrze. Dzięki takiemu zrozumieniu efekty w terapii potrafią szybko zaskoczyć. A to wszystko z szacunku. Szacunku do człowieka.

Usługi świadczone przez Ilonę

Diagnoza logopedyczna

Jedno spotkanie

Diagnoza neurologopedyczna

Dwa spotkania

Terapia logopedyczna (w razie potrzeby z elementami terapii SI)

Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami mowy, wadami wymowy, trudnościami (w razie potrzeby z elementami terapii SI)
  zajęcia 60 minut (w tym rozmowa z rodzicami)

Terapia neurologopedyczna dla dorosłych

Terapia osób dorosłych z zaburzeniami mowy i komunikacji na skutek m.in. udaru, urazu czaszkowo - mózgowego, chorób rozrostowych mózgu, demencji
  zajęcia 60 minut

Terapia neurologopedyczna dla dzieci

Terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, trudnościami z wysławianiem się oraz dzieci, które na skutek choroby lub urazu utraciły zdolność mówienia
  zajęcia 60 minut (w tym rozmowa z rodzicami)

Skontaktuj się z Iloną
i zacznij realizować swoje cele.