Ilustracja usługi Terapia EEG — Biofeedback

Terapia EEG — Biofeedback

Popraw swoją sprawność umysłową, zdolność koncentracji i naucz się osiągać stan relaksu.

  sesja 50 minut (w tym rozmowa z rodzicem)

Czym jest EEG Biofeedback?

EEG Biofeedback jest naukową metodą neuroterapii o udowodnionej skuteczności. Metoda ta oparta jest na biologicznym sprzężeniu zwrotnym, czyli dostarczaniu ćwiczącemu informacji zwrotnej o czynności bioelektrycznej mózgu. Podstawą metody są plastyczność i bioregulacyjne możliwości mózgu człowieka. Metoda została opracowana w laboratoriach NASA. Amerykańska Akademia Pediatrii uznała w 2013 r. metodę biofeedback za jedną z najbardziej rekomendowanych form terapii dla pacjentów z ADHD oraz ADD (best support Level 1).

Istotą EEG Biofeedbacku jest świadome uczenie się zmieniania wzorca wytwarzanych w mózgu fal, tak aby mózg pracował wydajniej. EEG Biofeedback jest metodą nieinwazyjną. Informacja o przebiegu fal mózgowych jest przedstawiona osobie trenującej za pomocą wideogry na monitorze. Gra kierowana jest wyłącznie za pomocą pracy mózgu (bez używania klawiatury, myszki). Przy pomocą elektrod umieszczonych na głowie osoba ćwicząca ma możliwość kontrolowania aktywności swojego mózgu, a informacja zwrotna w postaci dźwięku i obrazu odzwierciedla aktualny stan fizjologiczny.

Zdjęcie ilustracyjne usługi

Fale mózgowe a EEG Biofedback

Każdy mózg wytwarza fale mózgowe. Są to pasma stałe: delta, theta, alfa, SMR, beta 1, beta 2 oraz okresowo występujące pasmo gamma. W zależności od czynności jaką w danej chwili wykonujemy w naszym mózgu przeważają określone częstotliwości fal. Wzorzec fal mózgowych stanowi mieszankę procentowego udziału poszczególnych fal mózgowych, charakterystyczną dla danej osoby, a zarazem leżącą u podstaw naszego zachowania. Wzorzec fal ulega zmianom w czasie czuwania, senności, zmęczenia, relaksu, emocji, koncentracji uwagi, twórczości, a także w przebiegu różnych zaburzeń pracy mózgu (neurologicznych, psychosomatycznych, psychicznych), jak również zmienia się z wiekiem, po podaniu leków, w sytuacji głodu, gorączce itp.

Poszczególne fale mózgowe wpływają na różne nasze aktywności, np. sen, koncentrację uwagi, relaks, dobre samopoczucie czy poziom stresu. Zdarza się jednak, że fale nie pojawiają się ,,na swoim’’ miejscu, zgodnie z określonym wzorcem, optymalnym dla danej aktywności. Przykładowo nadmiar fal Theta w stanie czuwania nie będzie sprzyjał koncentracji i efektywnej pracy umysłowej, a przeciwnie będzie się wiązał z dekoncentracją i sennością. Każda z fal w określonych warunkach jest prawidłowa, w innych może być natomiast niekorzystna. Na podobnej zasadzie co biegi w samochodzie – każdy bieg jest prawidłowy tylko przy danej prędkości. W samochodzie uczymy się, jak dostosowywać biegi do prędkości, a także szybko i płynnie je zmieniać. Elastyczny i wydajny mózg umie szybko zmieniać zakresy częstotliwości fal w zależności od wymaganego zadania. Podczas treningów EEG Biofeedback wzmacniane są pożądane i hamowane niepożądane fale mózgowe, poprzez zwiększanie lub zmniejszanie amplitudy fali o danej częstotliwości. Treningi EEG Biofeedback prowadzą zatem stopniowo do harmonizacji i stabilizacji czynności mózgu oraz do poprawy wzorca bioelektrycznego (EEG) mózgu w przypadku jego zaburzenia.

Efekty treningów EEG Biofeedback

 • poprawa pamięci,
 • usprawnienie procesów poznawczych,
 • poprawa koncentracji uwagi,
 • zwiększenie kreatywności i efektywności pracy mózgu,
 • zwiększenie odporności na stres,
 • ułatwienie uzyskanie równowagi psychicznej i wyciszenia,
 • poprawa efektywności pracy.

Dla kogo są przeznaczone treningi?

EEG Biofeedback ma bardzo szerokie zastosowanie, zarówno u dzieci (od ok. 6 r.ż.), jak i u osób dorosłych. Wykorzystywany jest w pracy z osobami zdrowymi, chcącymi poprawić swoją sprawność umysłową, zdolność koncentracji na wykonywanym zadaniu, nauczyć się osiągania stanu relaksu. Należą do tej grupy osoby wykonujące zadania wymagające skupienia, szybkich, prawidłowych decyzji, radzenia sobie z długotrwałym stresem. EEG Biofeedback stosowany jest także w przypadku dzieci i osób dorosłych z różnego rodzaju chorobami i zaburzeniami, m.in. zaburzeniami lękowymi, ADHD, ADD, dysleksją, dysortografią.

Wskazania do treningów (dzieci i młodzież):

 • zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi,
 • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD, ADD),
 • specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysortografia, dyskalkulia),
 • zaburzenia emocjonalne, lęk, tiki,
 • padaczka,
 • trema, reakcje stresowe, agresja,
 • problemy ze snem,
 • poprawa pamięci i koncentracji w sytuacji przygotowań do egzaminu.

Wskazania do treningów (dorośli):

 • zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi,
 • problemy z pamięcią i koncentracją,
 • problemy z planowaniem i skupieniem,
 • niska odporność na stres,
 • zaburzenia samooceny, zaburzenia lękowe,
 • padaczka,
 • terapia tików,
 • zaburzenia snu,
 • poprawa efektywności pracy mózgu w sytuacji wzmożonego wysiłku umysłowego.

Jak długo powinna trwać terapia?

Liczba treningów potrzebnych do uzyskania trwałej poprawy zależna jest od wskazań do terapii i indywidualnych możliwości pacjenta. W przypadku zdrowych osób jest to około od 15-20 treningów, w przypadków osób z różnego rodzaju schorzeniami czy zaburzeniami konieczna liczba treningów jest większa, np. w przypadku dzieci z ADHD, ADD od około 60 treningów.

Od czego zależy efektywność terapii EEG Biofeedback?

Efektywność terapii zależy od takich czynników jak systematyczność treningów i motywacja osoby trenującej. Treningi powinny odbywać się z częstotliwością minimum 1 - 2 w tygodniu, a przerwa pomiędzy treningami nie powinna być dłuższa niż dwa tygodnie.

W sprawie tej usługi skontaktuj się z

Patrycja Ruthendorf-Przewoska

Psycholog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta EEG biofeedback, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Dzięki Naszej pasji i Twojemu zaangażowaniu, razem możemy zdziałać wiele!

Skontaktuj się