Ilustracja usługi Sesje coachingowe

Sesje coachingowe

Odkryj swój potencjał i poznaj siebie na nowo.

Czym jest coaching?

Podczas wielu lat mojej pracy zawodowej spotykałem się z licznymi sytuacjami, w których musiałem polegać na radach innych ludzi. Rady były dobre i złe, mądre i głupie, życzliwe i złośliwe. Decyzje które podejmowałem na ich podstawie nie miały jednej ważnej cechy – nie były do końca moje.

Coaching jest formą wsparcia, która jest skoncentrowana całkowicie na Kliencie. To on jest w centrum procesu, to jego myśli i uczucia są decydujące, to on znajduje najlepsze dla siebie rozwiązania. Najważniejsza jest jednak wychodząca z tego motywacja do działania – o ile z różnym zapałem idziemy za radą osoby trzeciej, o tyle z pełną wiarą i zaangażowaniem realizujemy, to co jest tak na prawdę dla nas ważne i tylko od nas wychodzi.

Zdjęcie ilustracyjne usługi

Kim jest coach?

Coaching to pełen komfort klienta – coach nie ocenia, nie komentuje, nie podpowiada rozwiązań. Dobry coach nie prowadzi Klienta, lecz krok za nim, wspólnie towarzyszy mu w drodze do osiągnięcia celu. To jak rozmowa z samym sobą przed lustrem, gdzie rolą coacha jest tak trzymać lustro, żeby klient zobaczył w nim ten potencjał, którego dotąd nie dostrzegał.

Coaching jest zatem procesem pomagania drugiej osobie, mającym na celu dotarcie do jej szczytowych możliwości. Pracujemy kodeksu etycznego ICF (International Coaching Ferderation). Gorąco i głęboko wierzymy w ludzi i ich nieograniczony potencjał w osiąganiu zamierzonych celów. Pozwala nam to na wykonywanie pracy coacha z pasją i czerpania z tego zajęcia ogromnej satysfakcji.

W sprawie tej usługi skontaktuj się z

Dzięki Naszej pasji i Twojemu zaangażowaniu, razem możemy zdziałać wiele!

Skontaktuj się