Ikona oferty dla Dziecka

dla Dziecka

Wspieraj swoje dziecko w pokonywaniu trudności i daj mu szanse na rozwój.

Poznaj usługi

Dlaczego dla dziecka?

Tak naprawdę ten obszar naszej działalności dotyczy przede wszystkim tych osób, które w życiu większości z nas są najcenniejsze – naszych dzieci. Dzieci nie żyją jednak w próżni – mają najważniejsze w swoim świecie osoby – rodziców, a dla nas wartością jest holistyczne podejście dziecko i rodzic.

Zdjęcie oferty dla Dziecka

W jaki sposób działamy?

Pracując z dzieckiem nad przyczynami i skutkami doświadczanych trudności zapewniamy także psychoedukację i wsparcie rodzicom, dzięki czemu zwiększamy skuteczność naszych działań. My słuchamy, pomagamy i wskazujemy kierunek – Ty odkrywasz nowe możliwości i wprowadzasz w życie niezbędne zmiany.

Jako wykwalifikowani specjaliści, jesteśmy pewni słuszności takiego podejścia, a lata doświadczenia utwierdziły nas w tym przekonaniu.

Usługi świadczone w ramach ProgresLab dla Dziecka

Terapia EEG — Biofeedback

Terapia EEG - Biofeedback dla dorosłych i dzieci
  sesja 50 minut (w tym rozmowa z rodzicem)

Diagnoza dojrzałości szkolnej

2 spotkania — badanie, przekazanie diagnozy i wskazówek do pracy, pisemna opinia (badanie poprzedza konsultacja z rodzicami dziecka)

Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych

2-3 spotkania — badanie, przekazanie diagnozy i wskazówek do pracy, pisemna opinia (badanie poprzedza konsultacja z rodzicami dziecka)

Diagnoza psychologiczna

2 spotkania — badanie, przekazanie diagnozy i wskazówek do pracy, pisemna opinia (badanie poprzedza konsultacja z rodzicami dziecka)

Konsultacje i porady dla rodziców

Konsultacje i porady dla rodziców dzieci z trudnościami poznawczymi, emocjonalnymi, w funkcjonowaniu społecznym
  sesja 60/90 minut

Terapia indywidualna

Terapia indywidualna dzieci z zaburzeniami w rozwoju (m.in. dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, ADHD, ADD, zaburzeniami ze spektrum autyzmu)
  zajęcia 50 minut (w tym rozmowa z rodzicami)

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna dzieci z dysfunkcjami i opóźnieniami w rozwoju
  zajęcia 50 minut (w tym rozmowa z rodzicami)

Terapia psychologiczna dla dzieci

Terapia psychologiczna dla dzieci z trudnościami w sferze emocjonalnej, społecznej i poznawczej
  sesja 50 minut (w tym rozmowa z rodzicami)

Dzięki Naszej pasji i Twojemu zaangażowaniu, razem możemy zdziałać wiele!

Skontaktuj się