Patrycja Ruthendorf-Przewoska

Patrycja Ruthendorf-Przewoska

Nie istnieją sytuacje bez wyjścia i trudności nad którymi nie można pracować.

Kim jestem?

Nazywam się Patrycja Ruthendorf–Przewoska. Jestem psychologiem. Ukończyłam 5. letnie studia magisterskie na UAM w Poznaniu oraz studia podyplomowe z zakresu Przygotowania Pedagogicznego i Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Posiadam kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej oraz zajęć z obszaru oligofrenopedagogiki. Jestem terapeutą EEG Biofeedback, certyfikowanym socjoterapeutą. Ukończyłam także Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Praca, którą od kilkunastu lat wykonuję pozwala mi na łączenie autentycznej pasji z możliwością stałego rozwoju.

Prywatnie jestem zwolenniczką medycyny holistycznej, wielbicielką odkrywania śladów dawnego życia porzuconych miejsc. Jestem żoną niezwykłego mężczyzny o szerokich zainteresowaniach, pośród których wspieranie rozwoju człowieka i pomoc w wydobywaniu z ludzi ukrytego w nich potencjału zajmuje kluczowe miejsce.

Jestem też dumną mamą syna, miłośnika nowoczesnych technologii, muzyki i języka angielskiego, otwartego na świat i ludzi wspaniałego młodego mężczyzny.

Patrycja Ruthendorf-Przewoska

Psycholog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta EEG biofeedback, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Ikona cytatu

W sercu każdej trudności spoczywa ukryta możliwość.

Albert Einstein

Moja filozofia

Kiedy miałam okazję zacząć praktycznie wykorzystywać rozwijane na studiach psychologicznych kompetencje i nabywane umiejętności rosła moja fascynacja złożonością natury ludzkiej, możliwościami ludzkiego umysłu i naturalną chęcią ludzi do szukania pozytywnych rozwiązań. Psychologia przestała być moim zawodem – stała się pasją.

Słowa wielkiego fizyka, jakim był Albert Einstein, doskonale odzwierciedlają moje głębokie przekonanie, że nie istnieją sytuacje bez wyjścia i trudności nad którymi nie można by pracować. Każda z nich wiąże się z pewnymi możliwościami rozwiązań, zmierzających do poprawy sytuacji.

Moje doświadczenie

Doświadczenie zawodowe miałam okazję zdobywać w różnych miejscach pracy - w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, szkole, przedszkolu, Poradni Zdrowia Psychicznego, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Środowiskowym Domu Samopomocy, Pracowni Psychologicznej Pomorskiego Okręgu Wojskowego, Ośrodku Pomocy Społecznej . Przez pewien czas pracowałam również w międzynarodowym koncernie, zyskując doświadczenia związane z biznesem i z handlem. Każde z tych miejsc pozwoliło mi zdobyć cenne zawodowe doświadczenia.

Praca z dziećmi i z dorosłymi

Szczególnie bliską mi grupą w pracy zawodowej są dzieci. To właśnie praca z nimi i ich rodzicami stanowiła przez kilka lat mój główny obszar zawodowej działalności. Pracując w dużej szkole z oddziałami integracyjnymi miałam okazję zdobyć szerokie doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą w obszarze trudności związanych z deficytami i zaburzeniami rozwoju (dysleksja, ADHD, zaburzenia ze spektrum autyzmu), niepełnosprawnością, ale również dotyczące trudności w relacjach z rówieśnikami, z dorosłymi, wynikających z niewystarczających społecznych kompetencji czy też przechodzenia przez określone etapy rozwojowe, bądź doświadczenia traumatycznych wydarzeń, np. rozwodu, śmierci bliskiej osoby. Dzięki doświadczeniom zdobywanym w poradni psychologiczno - pedagogicznej mogłam z kolei poszerzać praktyczne umiejętności związane zarówno z terapią jak i z diagnozą psychologiczną.

Ważną część mojej pracy stanowiły także zajęcia warsztatowe, pozwalające młodym ludziom rozwijać niezwykle cenne i przydatne w życiu cechy i umiejętności, jak empatia, współpraca w grupie, skuteczne komunikowanie się z innymi, świadomość swoich mocnych stron, budowanie poczucia własnej wartości.

W ostatnich latach, podobnie jak na początku pracy zawodowej, duża część mojej aktywności zawodowej dotyczyła również pracy z osobami dorosłymi, borykającymi się z różnego rodzaju trudnościami i problemami, wpływającymi destrukcyjnie na ich samopoczucie i codzienne funkcjonowanie.

Usługi świadczone przez Patrycję

Terapia EEG — Biofeedback

Terapia EEG - Biofeedback dla dorosłych i dzieci
  sesja 50 minut (w tym rozmowa z rodzicem)

Diagnoza dojrzałości szkolnej

2 spotkania — badanie, przekazanie diagnozy i wskazówek do pracy, pisemna opinia (badanie poprzedza konsultacja z rodzicami dziecka)

Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych

2-3 spotkania — badanie, przekazanie diagnozy i wskazówek do pracy, pisemna opinia (badanie poprzedza konsultacja z rodzicami dziecka)

Diagnoza psychologiczna

2 spotkania — badanie, przekazanie diagnozy i wskazówek do pracy, pisemna opinia (badanie poprzedza konsultacja z rodzicami dziecka)

Konsultacje i porady dla rodziców

Konsultacje i porady dla rodziców dzieci z trudnościami poznawczymi, emocjonalnymi, w funkcjonowaniu społecznym
  sesja 60/90 minut

Terapia indywidualna

Terapia indywidualna dzieci z zaburzeniami w rozwoju (m.in. dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, ADHD, ADD, zaburzeniami ze spektrum autyzmu)
  zajęcia 50 minut (w tym rozmowa z rodzicami)

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna dzieci z dysfunkcjami i opóźnieniami w rozwoju
  zajęcia 50 minut (w tym rozmowa z rodzicami)

Terapia psychologiczna dla dorosłych

Terapia dla osób dorosłych m.in. z trudnościami emocjonalnymi, zaburzeniami lękowymi, nerwicowymi, przeżywających kryzys, trudności w życiu codziennym
  sesja 60 minut

Terapia psychologiczna dla dzieci

Terapia psychologiczna dla dzieci z trudnościami w sferze emocjonalnej, społecznej i poznawczej
  sesja 50 minut (w tym rozmowa z rodzicami)

Skontaktuj się z Patrycją
i zacznij realizować swoje cele.